Գրականության բանավոր քննությունը 9-րդ դասարանում․ կարգ

«Մխիթար Սեբաստացի» կրթահամալիր

Գրականության բանավոր քննությունը 9-րդ դասարանում

Սովորողը գալիս է քննության սեփական, լիցքավորված թվային գործիքով, որն օգտագործում է պատրաստվելիս և իր աշխատանքը ներկայացնելիս:

Քննությունը հիմնվում է տարվա ընթացքում սովորողի կատարած աշխատանքի (բլոգում հրապարակած վերլուծություններ, պատումներ, ձայնագրություններ, տեսագրություններ…) և ձեռք բերած կարողությունների գնահատման վրա:

Ստուգումը և գնահատումը կատարվում են ըստ հանրակրթության պետական չափորոշչի՝ հիմնական դպրոցն ավարտողին ներկայացվող ընդհանրական պահանջների

  1. լիարժեք հաղորդակցվի հայերեն,
  2. կառուցի գրագետ բանավոր խոսք,
  3. ըստ էության ընկալի ուրիշների խոսքը, կարողանա հակիրճ և պարզ արտահայտել սեփական մտքերն ու տեսակետները,
  4. սահուն ու արտահայտիչ կարդա և պատմի,
  5. գրավոր շարադրի սեփական մտքերն ու կարդացած անծանոթ տեքստերը,
  6. գրի վերլուծություններ,
  7. կատարի հանձնարարված գրականության վերլուծություններ,
  8. զանազանի գեղարվեստական արժեք ներկայացնող գրականությունը ցածրորակ գործերից:

Գնահատումը կատարվում է 20 բալանոց համակարգով:

Հարցատոմսը կազմված է երեք առաջադրանքից: Երրորդ առաջադրանքն ունի երկու ենթահարց:

Առաջադրանք 1-ին: Սովորողն իր  բլոգում ցույց է տալիս տարվա ընթացքում իր կատարած աշխատանքը՝ գրականության էջը: Այս էջը բլոգում առանձնացված է, և քննող ուսուցիչը, ընթերական, հանձնաժողովի նախագահը  նախօրոք տեղեկանում են սովորողի տարվա ընթացքում կատարած աշխատանքին: Սովորողը պատասխանում է այս աշխատանքի հետ կապված հարցերին (առավելագույնը՝ 8 միավոր)։

Առաջադրանք 2-րդ: Սովորողն ընտրում է տարվա ընթացքում կատարած՝ իր կարծիքով ամենահաջողված նախագիծը և ներկայացնում այդ աշխատանքը՝ ինչպես կատարեց, ինչ տվեց իրեն, ինչով է առանձնացվել հենց այդ նախագիծը: Պատասխանում է հարցերի: (Առավելագույնը՝ 4 միավոր)

Առաջադրանք 3. Ընթերցման համար տրվում է գրական փոքրածավալ տեքստ, որն ունի երկու ենթահարց:  Յուրաքանչյուր ենթահարց գնահատվում է առավելագույնը 4-ական միավորով:

Մշակումը՝ Մարիետ Սիմոնյանի

Թողնել պատասխան

Ձեր էլ-փոստի հասցեն չի հրապարակվելու։