Main Story

Editor’s Picks

Trending Story

Նկատողություն տալու մասին 

Հրաման 052  21.12.2021թ  Նկատողություն տալու մասին  Ավագ դպրոցի9-րդ դասարանի ներքոնշյալ սովորողներին հայտարարել նկատողություն  պայմանագրի 5.1 և 5.2 կետերը՝ չխախտել Կանոնները, ուսումնառության ընթացքում հարգել այլոց իրավունքները, պահպանել անվտանգության կանոնները. խախտելու համար:  Աշոտ Մեսրոպյան Դավիթ Մազլումյան  Ավագ դպրոցի ղեկավար՝           Մ. Ասատրյան