Հեղինակային կրթական ծրագի հավաք

Մայիսի 10-ին, ժամը 13։00 Փոքր Դահլիճ 9-րդ դասարանների մասնագիտական կողմնորոշման ծրագրի օտարալեզու ընտրությամբ գործունեության ստուգատես Ընտրությամբ…