Կարդում ենք Ղ․ Աղայան

9-4 դաս․ սովորողները ընթերցում են Ղ․ Աղայան։ Ձայնանյութը պատրաստեց Արսեն Գոմցյանը։

Չարենցյան ֆլեշմոբ

Կարդում են 9-4 դաս․ սովորողներ

«Չարենցի հետ» նախագծում

Եղ․ Չարենց՝ «Պատահական անցորդին» Լսենք  9-4 դաս․ սովորող Նանե Ասատրյանի երգը․

Տերյանական ընթերցումներ

«Տերյանական օրեր» նախագիծը 9-4 դասարանի սովորողները ամփոփեցին ընթերցումներով, երգով: Կիթառային երաժշտության կատարումները՝ Նանե Ասատրյանի:

Սեբաստացու օր, բառարանային նախագիծ

9-րդ դասարանների մասնագիտատական կողմնորոշում ծրագրի սովորողների նախագծային աշխատանքներից․

Սովորողների աշխատանքներից

Կարդում են, թարգմանում, ստեղծագործում 9-րդ դաս․ սովորողները․